Vergi Hizmetleri


Teori YMM A.Ş. olarak, vergi denetimi, tasdik işlemleri ve vergi danışmanlığı konularında müşterilerimize hizmet vermekteyiz. Çeşitli sektörlerde tecrübe sahibi uzmanlarımız, müşterilerimizin karşılaştıkları vergisel problemleri en risksiz çözümlerle ortaya koymakta böylelikle vergi otoritesiyle ortaya çıkacak uyuşmazlıkları baştan önlemek için onlara destek olmaktadır.

Şirketimiz vergi hizmetleri başlığı altında aşağıdaki konularda hizmet vermektedir:

 • Tam Tasdik ve Yeminli Mali Müşavirlik hizmetleri
 • Teori YMM A.Ş. olarak, tam tasdik sözleşmesi imzaladığımız müşterilerimiz nezdinde yürüttüğümüz denetim çalışmalarıyla yanlış vergi uygulamalarını baştan tespit edip düzeltiyoruz. Böylelikle Maliye Bakanlığı tarafından yapılabilecek olası vergi incelemelerinde ortaya çıkabilecek hatalı uygulamalar önemli ölçüde azalmaktadır. Diğer taraftan denetim çalışmalarımız neticesinde ortaya çıkan sonuçları ve vergi planlama fırsatlarını şirket yönetimiyle paylaşarak sinerji yaratmayı hedefliyoruz.

 • Katma Değer Vergisi iadesi ve mahsup işlemleri
 • Teori YMM A.Ş. bünyesinde yer alan KDV iade grubumuz, şirketlerin KDV iade taleplerinde yardımcı olacak hizmetleri sunmaktadır. KDV grubu, vergi idaresinin öngördüğü prosedürleri yakından izleyen deneyimli YMM yönetici ve uzmanlardan oluşmaktadır.

 • Transfer Fiyatlandırması işlemlerine ilişkin danışmanlık hizmeti
 • Teori YMM A.Ş. olarak, kurumların ilişkili kişi ve şirketlerle yaptığı işlemlerin kurumlar vergisi mevzuatında yer alan “Transfer Fiyatlandırması Müessesesine” uygun olup olmadığını inceleriz. Ayrıca şirketimiz, kanunen “Yıllık Transfer Fiyatlandırması Raporu” yazması zorunlu olan şirketlere raporun yazılması konusunda danışmanlık da vermektedir.

 • Vergi uyuşmazlıkları danışmanlık hizmetleri
 • Teori YMM A.Ş. olarak, vergi uyuşmazlıkları konusunda aşağıdaki hizmetleri sunmaktayız:

  • Müşterilerimizin sektörlerine özgü muhtemel karşılaşacağı vergi ihtilafları konusunda güncel gelişmeleri takip eder onlarla paylaşırız.
  • Müşterilerimizin ticari muameleleri nedeniyle oluşabilecek vergi risklerini çıkarır, onlarla birlikte değerlendiririz.
  • Müşterilerimiz ve vergi dairesi arasında ortaya çıkan uyuşmazlıklarda onlarla birlikte görüşmelere iştirak eder, gerekli düzeltme ve iade başvurularında onlara destek sağlarız.
  • Eğer şirketinizde tereddüt edilen bir konuda özelge başvurusunda bulunulması gerekiyorsa özelge talep dilekçesinin yazılması konusunda teknik destek sağlar, başvuru evraklarının hazırlanması ve sonuçların değerlendirilmesi hususunda yardımcı oluruz.
  • Müşterimiz nezdinde bir vergi incelemesi başladıysa, tutanak geldiğinden itibaren süreci A’dan Z’ye takip eder, bilgi ve belgelerin hazırlanması konusunda yardımcı oluruz.
  • Vergi incelemesinin tamamlanmasını takiben, "Uzlaşma" veya "Dava Açma" süreçleri için gerekli olan teknik değerlendirmeleri müşterimizle birlikte yaparız.
  • Tarhiyat öncesi veya sonrası uzlaşma kararlarının alınması ve uygun uzlaşma limitlerinin belirlenmesi konularında müşterilerimize destek sağlarız.
  • Dava aşamasında gerekli teknik destek ve danışmanlığı sağlarız. Gerekirse mükellef ile birlikte davaya iştirak eder, temsilci olarak görüşümüzü beyan ederiz.
  • Dava veya uzlaşma sonrasında, vergi dairesinin düzeltme işleminin karara uygunluğunu kontrol ederiz.

 • Teşvik hizmetleri
 • Teori YMM A.Ş. olarak, kurumların en uygun Ar-Ge ve tasarım teşvik ve destek unsurlarından yararlanabilmesi için mevcut ya da başlanılması planlanan projelerine yönelik profesyonel destek sağlamaktayız. Diğer taraftan hem teşvik ve desteklerden maksimum oranda yararlanılması hem de muhtemel hataların baştan önlenmesi için denetim ve danışmanlık hizmetleri sunmaktayız. Aşağıda Ar-Ge ve Tasarım merkezlerine, teknoloji geliştirme bölgelerinde faaliyette bulunan kurumlara verdiğimiz hizmetleri bulabilirsiniz.

  • Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerine Yönelik Hizmetler
   • Ar-Ge veya Tasarım projelerinin içerik değerlendirilmesi
   • Düzenli denetim ve danışmanlık hizmetlerinin sağlanması
   • Ar-Ge ve Tasarım indirimi Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik Raporunun hazırlanması

  • Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Faaliyette Bulunan Kurumlara Yönelik Hizmetler
   • Ar-Ge ve yazılım projelerinin değerlendirilmesi
   • Yıllık mali denetim raporunun hazırlanması
   • İnceleme öncesi teşvik ve desteklerin mevzuata uygunluk testi çalışmaları
   • Ücret istisnası raporlarının hazırlanması

  • Nakit Destek Sağlanmasına Yönelik Hizmetler
   • Projelerin Ar-Ge ve yenilik içeriğinin değerlendirilerek, Şirketinize en uygun nakit destek programının seçilmesi
   • Ön başvuru ve başvuru (proje önerisinin hazırlanması, bütçe planı, personel planı, proje-zaman planı vb.) süreçlerinde danışmanlık
   • Değerlendirme süresince proje durum takibi ve olası yerine getirilmesi
   • TÜBİTAK Mali, Teknik, Sonuç ve Yeminli Mali Müşavirlik raporlarının hazırlanması

  • Diğer Hizmetlerimiz
   • Ar-Ge ve Tasarım merkezi, Teknokent, Nakit Destek Programları gibi farklı destek ve teşvik alternatiflerin değerlendirilmesi ve vergisel analizi
   • Patent ve Faydalı Model (Sinai Mülkiyet) hakkı istisnası ile ilgili kazanç ayrıştırması hesaplamaları ve istisna uygulamasına ilişkin danışmanlık

 • Vergi planlama hizmeti
 • Teori YMM A.Ş. olarak, verginin işletmeler için bir maliyet olduğunun farkındayız. Bu sebeple tamamen yasal olan vergi avantajlarını kullanarak onlara doğru vergi planlaması yapma konusunda danışmanlık vermekteyiz.

 • Bireysel vergi danışmanlığı
 • Teori YMM A.Ş. olarak, gerek şahsi vergi mükellefi olan işletme sahiplerinin gerekse bireysel vergi mükelleflerinin iyice karmaşık hale gelen vergi mevzuatı içerisinde kaybolduğunun farkındayız. Bu sebeple bireysel vergi hizmetleri konusunda uzmanlaşmış ekibimizle aşağıdaki hizmetleri sunmaktayız:

  • Bireysel vergi planlaması ve vergi danışmanlığı
  • Aile işletmelerine yönelik vergi danışmanlığı
  • Gelir vergisi beyannamesi düzenlenmesi
  • Veraset ve intikal vergisi beyannamesi düzenlenmesi

 • Muhasebe destek hizmetleri
 • Muhasebe ve finans hizmetlerinin dışarıdan profesyonel destek alınarak sağlanması, genellikle işletmelerin personel maliyetlerin düşürülmesi ve üst düzey muhasebe ve finans yöneticilerinin günlük işlerle ilgili angaryalarının azaltılması amacıyla başvurulan bir yöntemdir. Teori YMM A.Ş. olarak, müşterilerimize kaliteli, zamanında ve ulaşılabilir muhasebe ve finans hizmeti sunarak onlara bu anlamda değer katmaya çalışmaktayız. Bu alanda sunduğumuz hizmetler;

  • Muhasebe Desteği ve Danışmanlığı
  • Beyanname düzenleme ve kontrol hizmeti
  • Raporlama Hizmetleri
  • Bordro Hizmetleri
  • Sözleşmeli Personel

 • Mali işler departmanının yetkinliğinin ölçülmesi
 • Teori YMM A.Ş. olarak, mali işler departmanında çalışan bütün personelin görev tanımlarını çıkarıp bire bir görüşme teknikleriyle işinde yetkin olup olmadığını ölçerek ilgili yönetim birimine rapor düzenliyoruz.

 • Mali Check-up
 • Teori YMM A.Ş., öncelikle işletmenizin içinde olduğu sektörü, firmanızın mevcut yapısını göz önüne alarak muhasebe-finans departmanını ve bu departmanlarla iş ilişkisi içerisinde olan genel yönetim, satın alma, depo, üretim, bilgi işlem, pazarlama, satış ve insan kaynakları vb. bütün departmanları check-up’tan geçirerek mali açıdan riskli konular olup olmadığını tespit etmeye çalışmaktadır. Söz konusu sorunlar tespit edilip çözüm önerilerimizle birlikte rapora bağlanır. Böylelikle şirket yönetimin farkındalığı yaratılarak sorunlu hususların ivedi bir şekilde çözüme kavuşturulması sağlanmaya çalışılır.

 • İndirim, istisna ve muafiyetlerle ilgili işlemler

 • İç kaynaklar, sermaye artış tespit ve birleşme raporlama işlemleri,

 • Diğer tasdik raporları ve özel amaçlı raporlarİtimat kontrole mani değildir!