Muhasebe Danışmanlığı ve Mali Müşavirlik


Muhasebe ve finans hizmetlerinin dışarıdan profesyonel destek alınarak sağlanması, genellikle işletmelerin personel maliyetlerin düşürülmesi ve üst düzey muhasebe ve finans yöneticilerinin günlük işlerle ilgili angaryalarının azaltılması amacıyla başvurulan bir yöntemdir.

Bu yöntemle yöneticiler asıl işlerine odaklanmakta ve etkin bir şekilde maliyet-karlılık-büyüme hedeflerine ulaşabilmektedirler.

Teori YMM A.Ş. olarak, müşterilerimize kaliteli, zamanında ve ulaşılabilir muhasebe ve finans hizmeti sunarak onlara bu anlamda değer katmaya çalışmaktayız. Şirketimiz vergi hizmetleri başlığı altında aşağıdaki konularda hizmet vermektedir:

 • Muhasebe ve Finansal Destek Hizmetlerimiz
  • Şirkete uygun muhasebe sisteminin kurulması ve geliştirilmesi
  • Sektöre uygun hesap planının oluşturulması
  • E-Defter, e-Fatura ve diğer benzer uygulamalarda destek hizmetleri
  • Uluslararası finansal raporlama standartlarına uygun (IFRS ve US GAAP) yönetim raporlaması hizmetlerinin sunulması
  • Olası incelemelerde (vergi incelemesi vs.) veya planlı denetimlerde (dışarıdan alınan denetim hizmetleri gibi) finansal verilerin denetçilere sunulması konusunda destek olunması
  • Satış faturalarının kesilmesi, yaşlandırma raporlarının hazırlanması, ödeme listelerinin ve banka talimatlarının hazırlanması, alıcı ve satıcı mutabakatlarının yapılması gibi muhasebe ile ilgili diğer hizmetler

 • Vergi Hizmetlerimiz
 • Teori YMM A.Ş. olarak, vergi beyannamelerinin doğru bir şekilde, eksiksiz ve tam zamanında, Mali İdare'ye sunulması için müşterilerine destek olmaktadır.

  • Beyanname Hazırlama hizmetlerimizle
   • Aylık Katma Değer Vergisi Beyannamesi
   • Aylık Sorumlu Sıfatı ile Sunulan Katma Değer Vergisi Beyannamesi
   • Aylık Damga Vergisi Beyannamesi
   • Özel Tüketim Vergisi Beyannamesi
   • Aylık Ba ve Bs Formları
   • Aylık/Üç Aylık Muhtasar Beyannameleri
   • Üç Aylık Kurum Geçici Vergi Beyannamesi
   • Yıllık Kurumlar Vergisi Beyannamesi ve Ekleri

  • Beyanname Hazırlama Amaçlı Kontrol Hizmetlerimiz
   • Şirketlerin muhasebe birimleri tarafından tutulan muhasebe kayıtlarının ve bu kayıtlara dayanak oluşturan belgelerin aylık olarak incelenmesi ve bu inceleme neticesinde beyannamelerin hazırlanması
   • Muhasebe departmanı tarafından hazırlanan beyannamelerin ve buna dayanak oluşturan kayıtların ve belgelerin kontrolü
   • Yapmış olduğumuz “Beyanname hazırlama ve kontrol” amaçlı inceleme hizmetlerimizle ilgili tespitlerin aylık rapor eşliğinde yönetimin dikkatine sunulması
   • Vergi ödeme takviminin hazırlanması
   • KDV iade listelerinin hazırlanması

 • Bordrolama Hizmetlerimiz
 • Teori YMM A.Ş., müşterilerine bordrolamayla ilgili aşağıdaki hizmetleri sunmaktadır: Tescil İşlemleri ve Bildirimler

  • Sosyal Güvenlik Kurumu iş yeri tescil işlemlerinin yapılması
  • E-bildirge başvurularının takibi
  • İşe başlayacak veya işten ayrılacak olan personelin ilgili resmi dokümanlarının hazırlanması
  • SGK işe giriş ve işten çıkış işlemlerinin yapılması
  • İşten ayrılan personelin kıdem ve ihbar hesaplamalarının yapılması
  • Aylık SGK e-bildirgelerinin hazırlanması ve tahakkuklarının temin edilmesi
  • Türkiye İş Kurumu’na elektronik ortamda sunulacak raporların hazırlanması

  Bordro Hesaplama Hizmetlerimiz

  • Müşterilerimizden gelen bordro verilerinin gelir vergisi, sosyal güvenlik kanunu ve iş hukuku açısından incelenmesi
  • Otomatik data aktarımı ile bordro verilerinin bordro yazılımına aktarımının sağlanması
  • Bordro hesaplamalarının yapılması
  • Oluşturulan bordroların kontrolü ve müşteri ile paylaşılması
  • Personele ait ücret bordrolarının e-mail ya da kapalı zarfla personele iletilmesi
  • Personele ödenecek tutarların belirlenmesi, ilgili banka talimatlarının ya da disketlerinin hazırlanması
  • Yıllık izin karşılığı hesaplamalarının yapılarak müşterimize raporlanması
  • Kıdem ve ihbar karşılığı hesaplamaları
  • Bordro hesaplamasıyla ile ilgili “yevmiye fişinin” oluşturulması ve muhasebe departmanına iletilmesi

  Bordro Denetimi

  • Müşterimiz nezdinde hesaplanan bordroların vergi ve SGK mevzuatları açısından aylık, üç aylık ya da yıllık uygunluk denetiminin yapılması ve şirket yetkililerine raporlanması
  • Bordroların muhasebe kayıtları, beyanname ve bildirgelerle birlikte mutabakatının yapılması

 • Diğer hizmetlerimiz
 • Teori YMM A.Ş. olarak müşterilerimize aşağıdaki konularda da hizmet veriyoruz;

  • Şirket kuruluş işlemleri
  • Şirket tasfiye işlemleri
  • Şirket genel kurul toplantı hazırlıkları
  • Finansal yeniden yapılandırma
  • Şirket satın alma, devir ve birleşmeleri
  • Nevi (tür) değişikliği işlemleriİtimat kontrole mani değildir!