Hile Usulsüzlük Yolsuzluk Denetimi


Maalesef, günümüzde iç kontrol sistemlerini henüz oluşturamamış kurumlarda yöneticilerin veya çalışanların çeşitli gerekçelerle suistimal, hile ve yolsuzluklar yaptığına sıklıkla şahit olmaktayız.

Teori YMM A.Ş. olarak suistimal, hile ve yolsuzlukları ortaya çıkarmak için hizmet veriyoruz ancak bizler için en önemli hizmet unsuru bu problemlerin ortaya çıkmasını engelleyecek mekanizmalar üretmek ve bunları hayata geçirmektir. Ayrıca şirketinizde yürütülen hile ve yolsuzluk denetim çalışmalarımızda tespit edilen hususlar rapor haline getirileceğinden, bu raporumuzu mahkemeye sunabilme imkanınız olacaktır.

Bu konularda vereceğimiz hizmetleri aşağıda bulabilirsiniz:

  • Kurumda hile, usulsüzlük veya yolsuzluk yapıldığı yönünde şüphe varsa bu durumun tespitine yönelik denetim çalışmaları,
  • Kurumda hile, usulsüzlük veya yolsuzluk yapılma riskinin ne düzeyde olduğuna ilişkin çalışmalar,
  • Kurumda hile, usulsüzlük veya yolsuzluk yapılma olasılığına ilişkin olarak bu hususları azaltmaya, yok etmeye ilişkin tedbirlerin alınmasına ilişkin çalışmalar.İtimat kontrole mani değildir!